Savolainen, Panu. ”Stadsrummet Och miljöupplevelsen I Pehr Stenbergs Levernes-Beskrivning under studieåren I Åbo (1779–1789)”. Historisk Tidskrift för Finland 105, no. 2 (augusti 26, 2021). åtkomstdatum september 27, 2022. https://journal.fi/htf/article/view/97210.