1.
Impola P, Karonen P, Lönnroth H. Språkbruk i svenska städer under tidigmodern tid. Ny metod för att analysera ordförrådet i domböcker från 1600-talet. HTF [Internet]. 02 december 2020 [citerad 26 februari 2021];105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100496