1.
Kuokkala J. Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet. HTF [Internet]. 02 december 2020 [citerad 28 februari 2021];105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100497