1.
Persson R. Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697. HTF [Internet]. 02 december 2020 [citerad 26 februari 2021];105(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/100500