1.
Katajala-Peltomaa S, Räsänen M, Lahti S, Hägglund A-S. Levd religion i det medeltida Finland. HTF [Internet]. 13 februari 2024 [citerad 24 februari 2024];106(2):326–349. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/113208