1.
Koskivirta A. ”Springer som en warg för att röfwa och plundra människior”*: Förseelser inom de östfinska lokala myndigheternas tjänsteutövning 1770–1829. HTF [Internet]. 11 januari 2023 [citerad 19 april 2024];107(3):324–365. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/125944