1.
Meinander H. Matti Klinge. HTF [Internet]. 02 augusti 2023 [citerad 04 december 2023];108(1):81–84. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131827