1.
Ulväng G. Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar. HTF [Internet]. 02 augusti 2023 [citerad 23 juli 2024];108(1):85–93. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131828