1.
Engblom R. Medarbetare. HTF [Internet]. 02 augusti 2023 [citerad 05 december 2023];108(1):103. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/131832