1.
Wilson E. Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring: Maja Larsson, Kläda blodig skjorta. Svenskt barnafödande under 150 år. HTF [Internet]. 17 november 2023 [citerad 01 mars 2024];108(2):189–194. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141149