1.
Kortekangas O, Ehrstedt J. Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap: En paneldiskussion om nutida begrepp och historia 9 mars 2023 vid Åbo Akademi. HTF [Internet]. 17 november 2023 [citerad 13 juli 2024];108(2):195–197. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/141150