1.
Hellsing M, Holm S. Tidigmodern utrikespolitik som kulturhistoria? En presentation av forskningsfältet ’new diplomatic history’. HTF [Internet]. 01 januari 2015 [citerad 20 januari 2022];100. Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/55510