1.
Wassholm J, Sundelin A. Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940. HTF [Internet]. 11 september 2018 [citerad 19 oktober 2021];103(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/74542