1.
Lamberg M, Östman A-C. Rijfsfinskan och utanförskapets börda: Främlingskap och etniska skillnader i trolldomsprocesserna i Jakobstad 1653–1713. HTF [Internet]. 28 december 2021 [citerad 30 januari 2023];106(1). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/85149