1.
Rapo N. Skapandet av den segregerade staden i de förindustriella Björneborg och Vasa. HTF [Internet]. 05 oktober 2019 [citerad 20 juli 2024];104(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/85815