1.
Forsén A. Inledning. HTF [Internet]. 01 mars 2020 [citerad 25 maj 2020];104(3). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/91005