1.
Okkonen V. Den konservativa kontinuiteten i Finlands skolväsende från mellankrigstiden till kalla kriget. HTF [Internet]. 01 juli 2020 [citerad 24 september 2020];105(1). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/97197