1.
Savolainen P. Stadsrummet och miljöupplevelsen i Pehr Stenbergs levernes-beskrivning under studieåren i Åbo (1779–1789). HTF [Internet]. 26 augusti 2021 [citerad 01 oktober 2022];105(2). Tillgänglig vid: https://journal.fi/htf/article/view/97210