https://journal.fi/htf/issue/feed Historisk Tidskrift för Finland 2018-12-20T11:05:26+02:00 FD Jennica Thylin-Klaus jennica.thylin-klaus@sls.fi Open Journal Systems <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> https://journal.fi/htf/article/view/74542 Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940 2018-09-11T10:10:35+03:00 Johanna Wassholm sss@dkoiwj.fi Anna Sundelin asundeli@abo.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/69230 ”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare” – Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878 2018-12-20T11:01:32+02:00 Hanna Lindberg hanna.lindberg@abo.fi 2018-09-11T09:57:42+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/69247 ”Det hänger på håret” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900 2018-12-20T11:00:10+02:00 Johanna Wassholm jwasshol@abo.fi 2018-09-11T09:55:56+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/69798 Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet 2018-09-11T10:30:51+03:00 Jutta Ahlbäck juahlbec@abo.fi 2018-09-11T09:55:17+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/69246 Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden - tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial 2018-12-20T11:00:46+02:00 Ann-Catrin Östman aostman@abo.fi 2018-09-11T09:56:47+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/74545 Johanna Ilmakunnas & Jon Stobart (eds), A Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and Boundaries 2018-09-11T10:15:07+03:00 Carolina Brown Ahlund sss@dkoiwj.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/74546 Bo Eriksson, Sturarna. Makten, morden, missdåden 2018-09-11T10:17:24+03:00 Lars-Folke Landgrén sss@dkoiwj.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/74548 Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.), Mod i Strid och Filosofi. Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget 2018-09-11T10:18:44+03:00 Ville Sarkamo sss@dkoiwj.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/74549 Mikko Kauko & Marko Lamberg (toim.), Naantalin luostarin kirja 2018-09-11T10:20:04+03:00 Eva Ahl-Waris sss@dkoiwj.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/74550 Betraktninger til ”Bidrag til nordområdenes krigshistorie” 2018-12-20T11:05:26+02:00 Inger Selven Watts sss@dkoiwj.fi <p>-</p> 2018-09-11T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##