https://journal.fi/htf/issue/feed Historisk Tidskrift för Finland 2021-03-23T00:00:00+02:00 FD Jennica Thylin-Klaus huvudredaktor.htf@gmail.com Open Journal Systems <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> https://journal.fi/htf/article/view/100501 ”Skämtan om abbotar.” En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär 2020-12-15T16:58:30+02:00 Andrej Scheglov sfe@deokd.fi <p>-</p> 2020-12-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/htf/article/view/100500 Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697 2020-12-15T16:57:10+02:00 Roland Persson eojf@eof.fi <p>-</p> 2020-12-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/htf/article/view/100499 Magic and Memory in the Medieval North 2020-12-15T16:50:32+02:00 Stephen A. Mitchell jdij@feo.fi <p>-</p> 2020-12-03T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/htf/article/view/100498 En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar 2020-12-15T16:47:11+02:00 Nils-Erik Villstrand Nils.Villstrand@abo.fi <p>-</p> 2020-12-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/htf/article/view/100497 Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet 2020-12-15T16:44:57+02:00 Johanna Kuokkala johanna.kuokkala@tuni.fi <p>-</p> 2020-12-02T00:00:00+02:00 Copyright (c) 0