https://journal.fi/htf/issue/feed Historisk Tidskrift för Finland 2023-08-02T13:16:37+03:00 FD Johanna Wassholm j.wassholm.htf@gmail.com Open Journal Systems <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> https://journal.fi/htf/article/view/131832 Medarbetare 2023-08-02T13:14:43+03:00 Robin Engblom <p>.</p> 2023-08-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/htf/article/view/131830 Nytt material i SLS arkiv 2023-08-02T13:03:11+03:00 Pamela Gustavsson <p>.</p> 2023-08-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/htf/article/view/131829 Historiska föreningen 2022 2023-08-02T13:00:57+03:00 Alexander Karlman <p>.</p> 2023-08-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/htf/article/view/131828 Finländska herrgårdar i Databasen Sveriges Herrgårdar 2023-08-02T12:58:56+03:00 Göran Ulväng <p>.</p> 2023-08-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 https://journal.fi/htf/article/view/131827 Matti Klinge 2023-08-02T12:56:41+03:00 Henrik Meinander <p>.</p> 2023-08-02T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023