https://journal.fi/htf/issue/feed Historisk Tidskrift för Finland 2019-04-24T11:24:15+03:00 FD Jennica Thylin-Klaus jennica.thylin-klaus@sls.fi Open Journal Systems <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> https://journal.fi/htf/article/view/80419 Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550–1610-talet) 2019-04-24T11:18:35+03:00 Mikko Hiljanen jdiwj@jdiw.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80420 Historien om historien. Historievetenskapens utveckling i Sverige och Finland cirka 1800–1980 2019-04-24T11:19:32+03:00 Sara Cederberg wjdij@jdijwi.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80421 Vådaskotten i Tali. Bonden Matts Gullans i inbördeskrigets Finland 2019-04-24T11:20:34+03:00 Christoffer Sundman dmowj@odwjwo.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80422 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva. Om troféer, propaganda och historiebruk 2019-04-24T11:21:31+03:00 Jens Grandell wdiji@ijdi.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80423 Martin Rackwitz, Kiel 1918. Revolution – Aufbruch zu Demokratie und Republik 2019-04-24T11:23:25+03:00 Jörgen Scholz owk@kodwk.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80424 Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (eds), Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge. 2019-04-24T11:24:15+03:00 Julia Dahlberg odwko@ojo.fi <p>-</p> 2019-04-24T00:00:00+03:00 ##submission.copyrightStatement##