https://journal.fi/htf/issue/feed Historisk Tidskrift för Finland 2024-03-19T14:53:52+02:00 FD Johanna Wassholm j.wassholm.htf@gmail.com Open Journal Systems <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> https://journal.fi/htf/article/view/144348 Årsinnehåll 2024-03-19T14:47:26+02:00 Johanna Wassholm <p>-</p> 2024-03-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/htf/article/view/144347 En breddad syn på kunskapsaktörer 2024-03-19T14:45:07+02:00 Josefine Sjöberg <p>-</p> 2024-03-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/htf/article/view/144346 Svenska och finska flyktingar i Polen-Litauen i början av 1600-talet 2024-03-19T14:42:29+02:00 Kasper Kepsu <p>-</p> 2024-03-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/htf/article/view/144345 Högerpopulistiska partiers historiska berättelser i ett jämförande perspektiv 2024-03-19T14:39:08+02:00 Matias Kaihovirta <p>-</p> 2024-03-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/htf/article/view/144343 Storfurstendömets första femtio år i positivt ljus 2024-03-19T13:51:35+02:00 Jens Grandell <p>-</p> 2024-03-19T00:00:00+02:00 Copyright (c) 2024