Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> Historiska föreningen sv-SE Historisk Tidskrift för Finland 0046-7596 Småskalig handel på glidande skalor. Försörjning och konsumtion i Finland 1800–1940 https://journal.fi/htf/article/view/74542 <p>-</p> Johanna Wassholm Anna Sundelin ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 ”I händerna på arkangeliter, judar och andra schackrare” – Debatten om gårdfarihandel på Finlands lantdag 1877–1878 https://journal.fi/htf/article/view/69230 Hanna Lindberg ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 ”Det hänger på håret” Praktiker och moral i handeln med människohår Finland 1870–1900 https://journal.fi/htf/article/view/69247 Johanna Wassholm ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Tingens paria. Romers gårdfarihandel och artefakters betydelse under första hälften av 1900-talet https://journal.fi/htf/article/view/69798 Jutta Ahlbäck ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Knubbmorin, Handels-Maj och Mamsell Bygden - tidiga lanthandlerskor i etnologiskt frågelistmaterial https://journal.fi/htf/article/view/69246 Ann-Catrin Östman ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Johanna Ilmakunnas & Jon Stobart (eds), A Taste for Luxury in Early Modern Europe. Display, Acquisition and Boundaries https://journal.fi/htf/article/view/74545 <p>-</p> Carolina Brown Ahlund ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Bo Eriksson, Sturarna. Makten, morden, missdåden https://journal.fi/htf/article/view/74546 <p>-</p> Lars-Folke Landgrén ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Peter Haldén & Biörn Tjällén (red.), Mod i Strid och Filosofi. Dygdetiska perspektiv från Aristoteles till drönarkriget https://journal.fi/htf/article/view/74548 <p>-</p> Ville Sarkamo ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Mikko Kauko & Marko Lamberg (toim.), Naantalin luostarin kirja https://journal.fi/htf/article/view/74549 <p>-</p> Eva Ahl-Waris ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2 Betraktninger til ”Bidrag til nordområdenes krigshistorie” https://journal.fi/htf/article/view/74550 <p>-</p> Inger Selven Watts ##submission.copyrightStatement## 2018-09-11 2018-09-11 103 2