Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> Historiska föreningen sv-SE Historisk Tidskrift för Finland 0046-7596 Vikten av att förstå olika nivåer av historisk kunskap https://journal.fi/htf/article/view/141150 <p>-</p> Otso Kortekangas Johan Ehrstedt Copyright (c) 2023 2023-11-17 2023-11-17 108 2 195–197 195–197 Förlossningar då och nu – en vårdform i ständig förändring https://journal.fi/htf/article/view/141149 <p>-</p> Evelina Wilson Copyright (c) 2023 2023-11-17 2023-11-17 108 2 189–194 189–194 Peps Persson och Babylonsjukan – bilder av den svenska reggaen https://journal.fi/htf/article/view/141148 <p>-</p> Fredrik Egefur Copyright (c) 2023 2023-11-17 2023-11-17 108 2 184–189 184–189 Kort men insiktsfullt om amerikaniseringen av Danmark https://journal.fi/htf/article/view/141147 <p>-</p> Oscar Winberg Copyright (c) 2023 2023-11-17 2023-11-17 108 2 180–183 180–183 Karl XII:s norska fälttåg år 1716 https://journal.fi/htf/article/view/141146 <p>-</p> Roland Persson Copyright (c) 2023 2023-11-17 2023-11-17 108 2 157–179 157–179