Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> Historiska föreningen sv-SE Historisk Tidskrift för Finland 0046-7596 Årsinnehåll https://journal.fi/htf/article/view/144348 <p>-</p> Johanna Wassholm Copyright (c) 2024 2024-03-19 2024-03-19 108 4 372–373 372–373 En breddad syn på kunskapsaktörer https://journal.fi/htf/article/view/144347 <p>-</p> Josefine Sjöberg Copyright (c) 2024 2024-03-19 2024-03-19 108 4 367–371 367–371 Svenska och finska flyktingar i Polen-Litauen i början av 1600-talet https://journal.fi/htf/article/view/144346 <p>-</p> Kasper Kepsu Copyright (c) 2024 2024-03-19 2024-03-19 108 4 363–366 363–366 Högerpopulistiska partiers historiska berättelser i ett jämförande perspektiv https://journal.fi/htf/article/view/144345 <p>-</p> Matias Kaihovirta Copyright (c) 2024 2024-03-19 2024-03-19 108 4 359–362 359–362 Storfurstendömets första femtio år i positivt ljus https://journal.fi/htf/article/view/144343 <p>-</p> Jens Grandell Copyright (c) 2024 2024-03-19 2024-03-19 108 4 355–358 355–358