Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> Historiska föreningen sv-SE Historisk Tidskrift för Finland 0046-7596 Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550–1610-talet) https://journal.fi/htf/article/view/80419 <p>-</p> Mikko Hiljanen ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4 Historien om historien. Historievetenskapens utveckling i Sverige och Finland cirka 1800–1980 https://journal.fi/htf/article/view/80420 <p>-</p> Sara Cederberg ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4 Vådaskotten i Tali. Bonden Matts Gullans i inbördeskrigets Finland https://journal.fi/htf/article/view/80421 <p>-</p> Christoffer Sundman ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva. Om troféer, propaganda och historiebruk https://journal.fi/htf/article/view/80422 <p>-</p> Jens Grandell ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4 Martin Rackwitz, Kiel 1918. Revolution – Aufbruch zu Demokratie und Republik https://journal.fi/htf/article/view/80423 <p>-</p> Jörgen Scholz ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4 Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (eds), Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge. https://journal.fi/htf/article/view/80424 <p>-</p> Julia Dahlberg ##submission.copyrightStatement## 2019-04-24 2019-04-24 103 4