Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> Historiska föreningen sv-SE Historisk Tidskrift för Finland 0046-7596 ”Skämtan om abbotar.” En översikt över diskussionen samt anmärkningar beträffande skriftens ålder och karaktär https://journal.fi/htf/article/view/100501 <p>-</p> Andrej Scheglov Copyright (c) 0 2020-12-02 2020-12-02 105 4 Karl XII:s myndigförklaring den 8 november 1697 https://journal.fi/htf/article/view/100500 <p>-</p> Roland Persson Copyright (c) 0 2020-12-02 2020-12-02 105 4 Magic and Memory in the Medieval North https://journal.fi/htf/article/view/100499 <p>-</p> Stephen A. Mitchell Copyright (c) 0 2020-12-03 2020-12-03 105 4 En multitaskig professors senkomna bekännelser och långlöpande käpphästar https://journal.fi/htf/article/view/100498 <p>-</p> Nils-Erik Villstrand Copyright (c) 0 2020-12-02 2020-12-02 105 4 Klas Kristersson Horn i historieforskning och biografier från och med början av 1900-talet https://journal.fi/htf/article/view/100497 <p>-</p> Johanna Kuokkala Copyright (c) 0 2020-12-02 2020-12-02 105 4