Historisk Tidskrift för Finland https://journal.fi/htf <p>Historisk Tidskrift för Finland är Finlands svenskspråkiga vetenskapliga historiska tidskrift. I HTF publiceras artiklar, översikter och recensioner som hänför sig huvudsakligen till Finlands och Nordens historia. Tidskriften utkommer med fyra nummer om året och riktar sig till både historiker av facket, studerande och den historiskt intresserade allmänheten.</p> <p>Innehållsförteckningar för HTF 1916–1984 finns att se (i kronologisk ordning) i Depåbibliotekets tidskriftsdatabas <a href="http://www.varastokirjasto.fi/digiphpt/zrnhtff.php">Kontentti</a>. Tidskriftens egen webbplats upptar ett tematiskt register för årgångarna 1984–2014.</p> <p>ISSN: 0046-7596 (Print)</p> <p>ISSN: 2343-2888 (Online)</p> <p>Utgivare: Historiska föreningen r.f.</p> <p>Föreningens hemsida: http://www.historiskaföreningen.fi/</p> sv-SE jennica.thylin-klaus@sls.fi (FD Jennica Thylin-Klaus) jens.grandell@yahoo.com (Fil.mag. Jens Grandell) lör, 01 dec 2018 00:00:00 +0200 OJS 3.1.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Det finska prästerskapets roll i allmogens klagomål till kungs under Vasatiden (cirka 1550–1610-talet) https://journal.fi/htf/article/view/80419 <p>-</p> Mikko Hiljanen ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80419 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300 Historien om historien. Historievetenskapens utveckling i Sverige och Finland cirka 1800–1980 https://journal.fi/htf/article/view/80420 <p>-</p> Sara Cederberg ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80420 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300 Vådaskotten i Tali. Bonden Matts Gullans i inbördeskrigets Finland https://journal.fi/htf/article/view/80421 <p>-</p> Christoffer Sundman ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80421 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300 Klas Kronberg & Anna Maria Forssberg (red.), Minnet av Narva. Om troféer, propaganda och historiebruk https://journal.fi/htf/article/view/80422 <p>-</p> Jens Grandell ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80422 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300 Martin Rackwitz, Kiel 1918. Revolution – Aufbruch zu Demokratie und Republik https://journal.fi/htf/article/view/80423 <p>-</p> Jörgen Scholz ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80423 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300 Johan Östling, Erling Sandmo, David Larsson Heidenblad, Anna Nilsson Hammar & Kari H. Nordberg (eds), Circulation of Knowledge. Explorations in the History of Knowledge. https://journal.fi/htf/article/view/80424 <p>-</p> Julia Dahlberg ##submission.copyrightStatement## https://journal.fi/htf/article/view/80424 ons, 24 apr 2019 00:00:00 +0300