Nganasanit arktisessa periferiassa

Kirjoittajat

  • Larisa Leisiö

Avainsanat:

nganasanit, lingvistiikka, Taimyrin niemimaa

Abstrakti

Artikkeli käsittelee arktista samojedikansaa nimeltään nganasanit, heidän kielellisiä ja etnisiä yhteyksiään sekä Jäämereen työntyvän Taimyrin niemimaan esihistoriallisia kulttuureita. Nganasanien
historia alkaa 1600-luvulta, jolloin he siirtyivät aikakirjoihin Venäjän keisarikunnan veronmaksajina. Tässä artikkelissa keskityn kuvaamaan Taimyrin kansojen elämää. Käsittelen erityisesti 1917 lokakuun
vallankumouksen tuomia muutoksia sekä nganasanien kohtaloita osana Neuvostoliittoa ja sittemmin Venäjän federaatiota. Lopussa kuvaan elämää Novajan kylässä, joka on itäisten nganasanien syrjäinen kylä.
Käyttämällä keskus-periferia-mallia ja kielen käyttöaluemallia selvitän tässä tutkimuksessa pienen arktisen kansan mahdollisuuksia säilyttää kulttuurinsa, kielensä ja elinkeinonsa ja selviytyä autoritaarisen valtion
sisällä.

Osasto
Artikkelit

Julkaistu

2016-12-01

Viittaaminen

Leisiö, Larisa. 2016. ”Nganasanit Arktisessa Periferiassa”. Idäntutkimus 23 (4):37-53. https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77817.