[1]
Malinen, T. 2016. Konferenssiraportti: Euroopan venäjänkieliset yhteisöt pirstaloituneessa mediamaisemassa. Idäntutkimus. 23, 4 (joulu 2016), 102–105.