(1)
Hentunen, S. Ukrainalais-venäläinen historiadialogi. idtk 2017, 24, 86-87.