(1)
Nazarenko, S. Ulkoa ohjattua isänmaanrakkautta?. idtk 2017, 24, 66-67.