(1)
Huttunen, T. Venäjää Voi ymmärtää: Rock. idtk 2010, 17, 28-29.