(1)
Viljanen, E. Akateemisena Vanhempana BASEES-Konferenssissa 12.-14.4.2019. idtk 2019, 26, 85-88.