Davydova-Minguet, O. (2017) ”Suomen venäjänkielinen media ja monietninen julkisuus”, Idäntutkimus, 24(3), ss. 3–19. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77736 (Viitattu: 9elokuuta2022).