Nazarenko, S. (2017) ”Ulkoa ohjattua isänmaanrakkautta?”, Idäntutkimus, 24(3), ss. 66–67. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77741 (Viitattu: 22heinäkuuta2024).