Malinen, T. (2016) ”Konferenssiraportti: Euroopan venäjänkieliset yhteisöt pirstaloituneessa mediamaisemassa”, Idäntutkimus, 23(4), ss. 102–105. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77831 (Viitattu: 28marraskuuta2021).