Salo, M. (2015) ”Suomen romanien omaleimainen kieli Internet-keskustelussa”, Idäntutkimus, 22(3), ss. 56–58. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77979 (Viitattu: 6heinäkuuta2022).