Kurhinen, P. (2013) ”Neuvostoetiikka ja Drobnitskin filosofia”, Idäntutkimus, 20(2), ss. 31–41. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/79565 (Viitattu: 5joulukuuta2023).