Kohonen, I. (2013) ”Avaruuden valloittajat kotonaan”, Idäntutkimus, 20(2), ss. 58–59. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/79568 (Viitattu: 7lokakuuta2022).