Huttunen, T. (2010) ”Venäjää voi ymmärtää: rock”, Idäntutkimus, 17(2), ss. 28–29. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/80068 (Viitattu: 19tammikuuta2022).