Nazarenko, S. (2009) ”Abhasiaa keinuttavat geopolitiikan myrskyt”, Idäntutkimus, 16(1), ss. 19–20. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/80535 (Viitattu: 1joulukuuta2021).