1.
Sutinen V-J, Sutinen V-J. Raunioiden muisti. idtk [Internet]. 1. joulukuuta 2016 [viitattu 1. joulukuuta 2021];23(4):54-65. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77819