1.
Malinen T. Konferenssiraportti: Euroopan venäjänkieliset yhteisöt pirstaloituneessa mediamaisemassa. idtk [Internet]. 1. joulukuuta 2016 [viitattu 28. marraskuuta 2021];23(4):102-5. Saatavissa: https://journal.fi/idantutkimus/article/view/77831