https://journal.fi/idantutkimus/issue/feed Idäntutkimus 2024-04-12T17:17:33+03:00 Mika Perkiömäki mika.perkiomaki@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142669 Korvaukset ja nollavastineet suomalais-venäläisissä valtiosopimusteksteissä 2024-01-19T16:04:42+02:00 Julia Souma 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143419 Dragana Cvetanović 1973-2023 2024-02-19T14:33:15+02:00 Ira Österberg Anna Halonen Markus Kainu Mila Oiva Freek van der Vet 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143708 Venäjän kielen opiskelu murroksessa 2024-03-01T11:18:45+02:00 Larisa Leisiö Maiju Okkonen <p>The text contains a report on the matinee organized for Russian language teachers on February 9, 2024, University of Eastern Finland / State Parliament's 150-year Celebration Fund (Cultura Foundation)</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144961 Idäntutkimuksen kirjoittajakutsu 2024–2025 2024-04-12T17:08:31+03:00 Idäntutkimus 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143707 Idäntutkimus 30 vuotta 2024-03-01T11:01:14+02:00 Mika Perkiömäki 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143600 Muutoksia Idäntutkimuksen toimituskunnassa 2024-02-26T16:20:14+02:00 Mika Perkiömäki 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144698 Seminaari: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Venäjä-tutkimukseen 2024-04-03T12:03:00+03:00 VIETS Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura 2024-04-16T00:00:00+03:00 Copyright (c) 0 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/138163 Venäjänkielisten suomen puhumisen taito taustamuuttujien valossa 2024-02-22T09:48:51+02:00 Sari Ahola Tuija Hirvelä <p>Artikkeli käsittelee venäjänkielisten aikuisten (n=8 412) suomen kielen puhumisen taitoa ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 2012–2021 kansallisen kielitutkintojärjestelmän, Yleisten kielitutkintojen, rekisteriaineiston avulla. Rekisteriaineiston mukaan venäjänkielisten suomen kielen puhumisen taito on heikentynyt, mihin etsimme selityksiä peilaamalla tuloksia venäjänkielisten taustamuuttujiin. Tulokset osoittavat, että puhumisen taito oli yhteydessä venäjänkielisten taustamuuttujiin. Miehet olivat puhumisen taidossa jonkin verran naisia heikompia. Lisäksi suomenoppijan iällä, koulutustasolla ja suomen kielen opiskelun pituudella oli merkitystä puhumisen taidolle. Hyvä koulutustaso, nuori ikä ja vähintään 4 vuoden suomen opinnot olivat yhteydessä hyvään puhumisen taitoon. Myös kielenkäyttöympäristö ja -taajuus vaikuttivat positiivisesti puhumisen taitoon: etenkin kielen käyttäminen jokapäiväisten asioiden hoitamisessa oli merkitsevä puhumisen taidolle. Työssäkäynti korreloi hyvän puhumisen taidon (taso 4~B2) kanssa, mutta työttömät ja opiskelijat saavuttivat myös usein odotuksia paremmin taitotason 3 (B1).</p> <p> </p> <p>The study examines Russian-speaking examinees’ (n=8412) oral proficiency in Finnish and changes in proficiency between 2012–2021 using the register data from a national high-stakes language test (National Certificate of Language Proficiency). According to the register data, Russian-speaking examinees’ oral proficiency has declined over the years. In this article, we discuss possible explanations for the decline in relation to the background factors of the examinees. The results show that the decline in oral proficiency was linked with the background factors. Male speakers were slightly weaker than female speakers, and older speakers weaker than younger ones. In addition, the age of the Finnish learner, their level of education and their length of time spent studying Finnish also played a role in their speaking ability. A high(er) level of education, young age and at least four years of Finnish language studies were associated with good speaking skills. The environment and frequency of language use also had a positive effect on oral proficiency: in particular, using the language in everyday interactions was significant for oral proficiency. Employment was correlated with good oral proficiency (level 4~B2), but unemployed people and students also tended to achieve a better-than-expected level 3 (B1).</p> 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143952 Hyviä uutisia odotellessa 2024-03-14T12:31:45+02:00 Mika Perkiömäki 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144575 Karkotusten kuvia 2024-03-28T15:23:59+02:00 Anni Reuter Helena Miettinen 2024-04-10T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142776 Tulevaisuudentutkimus Neuvostoliitossa 2024-01-26T00:10:12+02:00 Sonja Kortelainen 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142480 Epätavallinen loikkaus Neuvostoliittoon 2024-01-09T11:39:42+02:00 Jesse Hirvelä 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143634 Tyylittelyn historiallista semantiikkaa 2024-02-27T20:57:36+02:00 Leonid Livak 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142913 Venäläisemigranttien kodit maailmalla 2024-01-30T15:02:53+02:00 Simo Mannila 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143385 Venäjän hyökkäyssodan taustoja perkaamassa 2024-02-16T16:42:38+02:00 Eemil Mitikka 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142630 Muinais-Venäjän myyteistä ja Itä-Euroopan valtaverkostoista 2024-01-16T18:03:59+02:00 Pavel Petrov 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142976 Energiasiirtymä hyökkäyssodan varjossa 2024-02-02T08:26:59+02:00 Hanna Lempinen 2024-04-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144697 Abstract in English 2024-04-03T11:58:31+03:00 Sari Ahola Tuija Hirvelä 2024-04-19T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2024