https://journal.fi/idantutkimus/issue/feed Idäntutkimus 2023-07-05T09:40:25+03:00 Mika Perkiömäki mika.perkiomaki@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> https://journal.fi/idantutkimus/article/view/131041 Abstracts in English 2023-06-14T14:52:11+03:00 Sasha Mäkilä 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/129152 Venäjän LHBT-aktivismin protestiliikkeen vaiheet 2023-04-21T19:31:19+03:00 Pauliina Lukinmaa 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130144 Revoljutsija hidnosti / Arvojen kumous? 2023-05-22T09:18:16+03:00 Elina Kahla 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130312 Kuka on syyllinen? 2023-05-26T11:33:58+03:00 Mika Perkiömäki 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130271 Kuinka ympäristökeskustelujen on käynyt Venäjällä? 2023-05-24T13:57:55+03:00 Teemu Oivo 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128098 Toimijoiden Karjala – havaintoja ylirajaisesta unelmasta 2023-03-28T13:14:12+03:00 Pirjo Pöllänen Ismo Björn 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130010 Konferenssi venäläisestä asuttajakolonialismista 2023-05-16T13:59:20+03:00 Eeva Kuikka 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128797 Rakennusperintö ja sota -seminaari 2023-04-08T18:09:45+03:00 Marina Vituhnovskaja-Kauppala 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/129556 Havaintoja Slavistipäivästä 2023-05-06T13:52:16+03:00 Sofia Schulgin 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/127148 Inkerinsuomalaisten totaalinen karkotus Neuvostoliitossa 2023-02-17T07:11:47+02:00 Anni Reuter 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128923 Inkeriläisten paluumuuton alkamisen juurisyitä etsimässä 2023-04-14T13:34:14+03:00 Kristiina Häikiö 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/126838 Orkesteriohjelmisto Pietarin konservatorion kapellimestarikoulutuksessa 1979–2019 2023-03-06T08:51:51+02:00 Sasha Mäkilä <p style="font-weight: 400;">Tässä artikkelissa tarkastellaan Pietarin (Leningradin) konservatorion kapellimestarikoulutuksessa vuosina 1979–2019 käytettyä orkesteriohjelmistoa konservatorion suomalaisalumnien kokemusten pohjalta. Tutkimuksen aineistona ovat viiden kapellimestarin haastattelut ja kirjoittajan omat opiskeluaikaiset muistiinpanot, joiden pohjalta tutkitaan orkesteriohjelmiston pedagogista luonnetta ja sen suhdetta orkesterimusiikin kaanoniin, sekä vertaillaan suomalaisalumnien opiskelu- ja oppimiskokemuksia. Huolimatta siitä, että haastateltavat opiskelivat konservatoriossa osin eri aikoina ja eri opettajilla, löytyy yhtäläisyyksiä niin ohjelmiston, kuin kokemustenkin osalta. Esiin nousee Beethovenin ja Tšaikovskin teosten merkitys ohjelmistossa, venäläisen ohjelmiston suhteellisen suuri osuus, sekä modernin ohjelmiston niukkuus. Ohjelmisto korreloi kuitenkin hyvin esimerkiksi suomalaisorkestereiden suosiman repertoaarin kanssa, samalla kun se tarjoaa hyvän pohjan johtamistekniikan<br />kehittymiselle.</p> 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/131037 Tere Ukraina! Ukrainalaisen avantgarden näyttely Kumussa 2023-06-14T13:33:19+03:00 Mika Pylsy 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130121 Geoffrey Robertsin haastattelu: Neuvostoliiton ulkopolitiikan tutkimus kylmän sodan vuosina 2023-05-19T17:15:42+03:00 Pia Koivunen 2023-07-05T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2023 Idäntutkimus