https://journal.fi/idantutkimus/issue/feed Idäntutkimus 2021-07-12T09:10:16+03:00 Katja Lehtisaari katja.lehtisaari@helsinki.fi Open Journal Systems <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110174 Luottamuksen jäljillä 2021-07-12T08:34:32+03:00 Katja Lehtisaari viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110177 HIV/AIDS-epidemian käsittely venäläisissä sanomalehdissä 2021-07-12T08:44:17+03:00 Taina Holappa viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110180 Sajsi MC ja rap-poetiikan feministinen empatia 2021-07-12T08:50:09+03:00 Dragana Cvetanović viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110189 Abstracts in English 2021-07-12T09:03:36+03:00 Virve Marionneau viets-idantutkimus@helsinki.fi Johanna Järvinen-Tassopoulos viets-idantutkimus@helsinki.fi Olga Dovbysh viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110175 Suomi ja Venäjän rahapelimarkkinat 2021-07-12T08:38:05+03:00 Virve Marionneau viets-idantutkimus@helsinki.fi Johanna Järvinen-Tassopoulos viets-idantutkimus@helsinki.fi <p>Rajaseuduille sijoittunut rahapelitoiminta on kansainvälisesti yleistä, mutta Suomessa rahapelien vienti rajojen yli on ollut vähäistä. Käsittelemme tässä artikkelissa Suomesta Venäjälle suuntautunutta rahapelitarjontaa 1990-luvulta tähän päivään aiemman kirjallisuuden ja olemassa olevan tilastoaineiston valossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaista rahapelitarjonta Suomesta Venäjälle ja venäläisille on ollut, ja millaiset poliittiset ja taloudelliset seikat ovat vaikuttaneet tähän suhteeseen. Tarkastelu jaksottuu kolmeen ajanjaksoon, jotka liittyvät etenkin venäläisen rahapelijärjestelmän muutoksiin sääntelytasolla, ja suomalaisten rahapelitoimijoiden mahdollisuuksiin. Näitä ovat venäläisten rahapelimarkkinoiden kasvuaika 1990-luvulla, vuoden 2006 rahapeliuudistuksen rajoittama markkinaympäristö ja uusien markkinoiden synty sekä vuoden 2014 jälkeinen aika, johon on liittynyt niin ruplan romahtaminen kuin koronapandemian tuomat haasteet matkailulle</p> <p>Finland and the Russian gambling market</p> <p>Gambling operations in border regions are common internationally, but Finnish cross-border gambling offers have been scarce. This paper discusses how Finnish gambling operators have attempted to access the Russian market since the 1990s, based on previous literature and existing statistical information. The aim is to describe whether and how Finnish actors have exported gambling to Russia or Russians, and what kind of political and economic factors have influenced the commercial relationship. The analysis focuses on three periods determined by regulatory changes in Russian gambling and the related possibilities for the Finnish gambling offer. These are the growth period of the 1990s, the restrictive gambling law of 2006 and the new market environment, and the period starting from 2014 characterised by challenges to tourism and business following the financial crisis and the coronavirus pandemic.</p> 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110176 Hyperlokaalin median rooli kansalaiskeskustelussa Venäjällä 2021-07-12T08:42:01+03:00 Olga Dovbysh viets-idantutkimus@helsinki.fi <p>Hyperlokaalista mediasta on tullut tärkeä osa paikallisen median kenttää eri puolilla Venäjää. Sitä edustavat kaupunkikohtaiset julkiset keskusteluryhmät sosiaalisen median alustoilla. Tämän kaltaiset ryhmät tarjoavat alustan yhteiskunnallisille keskusteluille, tukevat paikallisia yhteisöjä ja erilaisia kansalaisaloitteita sekä informoivat asukkaita kaupungin tapahtumista. Hallinnon edustajien aktiivinen osallistuminen tekee näistä ryhmistä tärkeitä foorumeita ja kommunikaatiokanavia paikallisen hallinnon ja asukkaiden välillä. Artikkelissa käytetään esimerkkinä paikkakuntakohtaisia julkisia ryhmiä ja analysoidaan, missä määrin ruohonjuuritason aloitteet voivat mahdollistaa viestinnän viranomaisten ja kansalaisten välillä ja kuinka tämänkaltainen asukkaiden osallistuminen kaupunkia koskevien asioiden käsittelyyn vaikuttaa paikallishallintoon. Tutkimuksessa haastateltiin sosiaalisessa mediassa toimivien ryhmien ylläpitäjiä ja moderaattoreita seitsemästä venäläisestä kaupungista. Tutkimus osoitti, että hyötyjen lisäksi hyperlokaalin median kasvuun liittyy myös riskejä: vallanpitäjien mielipiteisiin mukautuminen ja näennäinen osallistuminen saattavat heikentää kansalaisten todellisia vaikuttamismahdollisuuksia. Siinä, miten kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon sosiaalisessa mediassa, ja siinä, miten he todellisuudessa osallistuvat paikallishallintoon, on huomattava ero. Kaupunkiryhmien kehitykseen viestintäkanavana vaikuttaa niiden epävakaus ja omistajan halu kaupallistaa projekti, mikä tuottaa viihteellistä, neutraalia ja harmitonta sisältöä.</p> <p>Hyperlocal media as a communication channel between state and society in Russia’s regions</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hyperlocal media in Russia, represented mainly by city public groups on social network websites, have recently become important elements of local media ecosystems in Russia’s regions. Along with the dissemination of information on local news and affairs, these groups act as platforms for public discussions and support community initiatives and local activism. The active involvement of local state bodies in these groups has made these sites important spaces of public participation as well as a communication channel between city administrations and local society. Taking the example of city public groups, this article explores to what extent non-professional and non-commercial media initiatives can enhance public engagement and citizen participation in local governance, as well as to what extent these digital media can serve as communication channels between state bodies and citizens in the Russian regions. The empirical data include eighteen interviews with owners and moderators of public city groups, conducted during the author’s fieldwork in seven Russian cities in 2017-2018. Based on the empirical evidence, I explore how grassroots digital media shows growing potential for public engagement. Compared to professional local newsrooms, these groups demonstrate higher freedom in the selection of topics and issues for public discussion. Moreover, hyperlocal media offer wider opportunities for local citizens to express their opinions by commenting and publishing their own materials. Constraining factors include co-optation strategies of state bodies, evidence of “pseudo-participation” and a significant gap between the share of people involved in “information engagement” and in offline activities.</p> 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110178 Ukrainan kieli politiikan välineenä 2021-07-12T08:45:20+03:00 Olli-Matti Mikkola viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110179 Ymmärtävätkö venäläiset ja ukrainalaiset toisiaan? 2021-07-12T08:48:50+03:00 Johanna Viimaranta viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110187 VIETSin gradupalkinnot 2021 jaettu 2021-07-12T08:58:40+03:00 Joni Virkkunen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110188 Ei VIE-alueen juhlaa tänä vuonna 2021-07-12T09:00:20+03:00 Ira Österberg viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110181 Strategiset narratiivit Venäjän televisiossa 2021-07-12T08:51:42+03:00 Irina Grigor viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110182 Lapset USSR in Construction ja N.S. Frauen-Warte -lehtien valokuvissa 1930–1939 2021-07-12T08:52:48+03:00 Silja Pitkänen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110183 Venäjän uusiutuvan energian politiikka Arktiksella 2021-07-12T08:54:01+03:00 Hilma Salonen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110185 Nuorten kansainvälistyjien matkassa 2021-07-12T08:55:05+03:00 Riikkamari Muhonen viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110186 1930-luvun pitkä varjo 2021-07-12T08:57:07+03:00 Anni Lappela viets-idantutkimus@helsinki.fi 2021-07-12T00:00:00+03:00 Copyright (c) 2021