Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> Venäjän ja Idäntutkimuksen seura (VIETS) fi-FI Idäntutkimus 1237-6051 Luottamuksen jäljillä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110174 Katja Lehtisaari Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 2 3 10.33345/idantutkimus.110174 HIV/AIDS-epidemian käsittely venäläisissä sanomalehdissä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110177 Taina Holappa Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 31 37 10.33345/idantutkimus.110177 Sajsi MC ja rap-poetiikan feministinen empatia https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110180 Dragana Cvetanović Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 42 48 10.33345/idantutkimus.110180 Abstracts in English https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110189 Virve Marionneau Johanna Järvinen-Tassopoulos Olga Dovbysh Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 75 75 10.33345/idantutkimus.110189 Suomi ja Venäjän rahapelimarkkinat https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110175 <p>Rajaseuduille sijoittunut rahapelitoiminta on kansainvälisesti yleistä, mutta Suomessa rahapelien vienti rajojen yli on ollut vähäistä. Käsittelemme tässä artikkelissa Suomesta Venäjälle suuntautunutta rahapelitarjontaa 1990-luvulta tähän päivään aiemman kirjallisuuden ja olemassa olevan tilastoaineiston valossa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata, millaista rahapelitarjonta Suomesta Venäjälle ja venäläisille on ollut, ja millaiset poliittiset ja taloudelliset seikat ovat vaikuttaneet tähän suhteeseen. Tarkastelu jaksottuu kolmeen ajanjaksoon, jotka liittyvät etenkin venäläisen rahapelijärjestelmän muutoksiin sääntelytasolla, ja suomalaisten rahapelitoimijoiden mahdollisuuksiin. Näitä ovat venäläisten rahapelimarkkinoiden kasvuaika 1990-luvulla, vuoden 2006 rahapeliuudistuksen rajoittama markkinaympäristö ja uusien markkinoiden synty sekä vuoden 2014 jälkeinen aika, johon on liittynyt niin ruplan romahtaminen kuin koronapandemian tuomat haasteet matkailulle</p> <p>Finland and the Russian gambling market</p> <p>Gambling operations in border regions are common internationally, but Finnish cross-border gambling offers have been scarce. This paper discusses how Finnish gambling operators have attempted to access the Russian market since the 1990s, based on previous literature and existing statistical information. The aim is to describe whether and how Finnish actors have exported gambling to Russia or Russians, and what kind of political and economic factors have influenced the commercial relationship. The analysis focuses on three periods determined by regulatory changes in Russian gambling and the related possibilities for the Finnish gambling offer. These are the growth period of the 1990s, the restrictive gambling law of 2006 and the new market environment, and the period starting from 2014 characterised by challenges to tourism and business following the financial crisis and the coronavirus pandemic.</p> Virve Marionneau Johanna Järvinen-Tassopoulos Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 3 19 10.33345/idantutkimus.110175 Hyperlokaalin median rooli kansalaiskeskustelussa Venäjällä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110176 <p>Hyperlokaalista mediasta on tullut tärkeä osa paikallisen median kenttää eri puolilla Venäjää. Sitä edustavat kaupunkikohtaiset julkiset keskusteluryhmät sosiaalisen median alustoilla. Tämän kaltaiset ryhmät tarjoavat alustan yhteiskunnallisille keskusteluille, tukevat paikallisia yhteisöjä ja erilaisia kansalaisaloitteita sekä informoivat asukkaita kaupungin tapahtumista. Hallinnon edustajien aktiivinen osallistuminen tekee näistä ryhmistä tärkeitä foorumeita ja kommunikaatiokanavia paikallisen hallinnon ja asukkaiden välillä. Artikkelissa käytetään esimerkkinä paikkakuntakohtaisia julkisia ryhmiä ja analysoidaan, missä määrin ruohonjuuritason aloitteet voivat mahdollistaa viestinnän viranomaisten ja kansalaisten välillä ja kuinka tämänkaltainen asukkaiden osallistuminen kaupunkia koskevien asioiden käsittelyyn vaikuttaa paikallishallintoon. Tutkimuksessa haastateltiin sosiaalisessa mediassa toimivien ryhmien ylläpitäjiä ja moderaattoreita seitsemästä venäläisestä kaupungista. Tutkimus osoitti, että hyötyjen lisäksi hyperlokaalin median kasvuun liittyy myös riskejä: vallanpitäjien mielipiteisiin mukautuminen ja näennäinen osallistuminen saattavat heikentää kansalaisten todellisia vaikuttamismahdollisuuksia. Siinä, miten kansalaiset osallistuvat päätöksentekoon sosiaalisessa mediassa, ja siinä, miten he todellisuudessa osallistuvat paikallishallintoon, on huomattava ero. Kaupunkiryhmien kehitykseen viestintäkanavana vaikuttaa niiden epävakaus ja omistajan halu kaupallistaa projekti, mikä tuottaa viihteellistä, neutraalia ja harmitonta sisältöä.</p> <p>Hyperlocal media as a communication channel between state and society in Russia’s regions</p> <p>&nbsp;</p> <p>Hyperlocal media in Russia, represented mainly by city public groups on social network websites, have recently become important elements of local media ecosystems in Russia’s regions. Along with the dissemination of information on local news and affairs, these groups act as platforms for public discussions and support community initiatives and local activism. The active involvement of local state bodies in these groups has made these sites important spaces of public participation as well as a communication channel between city administrations and local society. Taking the example of city public groups, this article explores to what extent non-professional and non-commercial media initiatives can enhance public engagement and citizen participation in local governance, as well as to what extent these digital media can serve as communication channels between state bodies and citizens in the Russian regions. The empirical data include eighteen interviews with owners and moderators of public city groups, conducted during the author’s fieldwork in seven Russian cities in 2017-2018. Based on the empirical evidence, I explore how grassroots digital media shows growing potential for public engagement. Compared to professional local newsrooms, these groups demonstrate higher freedom in the selection of topics and issues for public discussion. Moreover, hyperlocal media offer wider opportunities for local citizens to express their opinions by commenting and publishing their own materials. Constraining factors include co-optation strategies of state bodies, evidence of “pseudo-participation” and a significant gap between the share of people involved in “information engagement” and in offline activities.</p> Olga Dovbysh Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 20 30 10.33345/idantutkimus.110176 Ukrainan kieli politiikan välineenä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110178 Olli-Matti Mikkola Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 38 39 10.33345/idantutkimus.110178 Ymmärtävätkö venäläiset ja ukrainalaiset toisiaan? https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110179 Johanna Viimaranta Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 40 41 10.33345/idantutkimus.110179 VIETSin gradupalkinnot 2021 jaettu https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110187 Joni Virkkunen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 69 69 10.33345/idantutkimus.110187 Ei VIE-alueen juhlaa tänä vuonna https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110188 Ira Österberg Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 69 74 10.33345/idantutkimus.110188 Strategiset narratiivit Venäjän televisiossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110181 Irina Grigor Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 49 54 10.33345/idantutkimus.110181 Lapset USSR in Construction ja N.S. Frauen-Warte -lehtien valokuvissa 1930–1939 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110182 Silja Pitkänen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 55 60 10.33345/idantutkimus.110182 Venäjän uusiutuvan energian politiikka Arktiksella https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110183 Hilma Salonen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 61 64 10.33345/idantutkimus.110183 Nuorten kansainvälistyjien matkassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110185 Riikkamari Muhonen Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 65 67 10.33345/idantutkimus.110185 1930-luvun pitkä varjo https://journal.fi/idantutkimus/article/view/110186 Anni Lappela Copyright (c) 2021 2021-07-12 2021-07-12 28 2 67 68 10.33345/idantutkimus.110186