Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> Venäjän ja Idäntutkimuksen seura (VIETS) fi-FI Idäntutkimus 1237-6051 Abstracts in English https://journal.fi/idantutkimus/article/view/131041 Sasha Mäkilä Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 79 79 10.33345/idantutkimus.131041 Kuka on syyllinen? https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130312 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 1 3 10.33345/idantutkimus.130312 Venäjän LHBT-aktivismin protestiliikkeen vaiheet https://journal.fi/idantutkimus/article/view/129152 Pauliina Lukinmaa Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 66 69 10.33345/idantutkimus.129152 Revoljutsija hidnosti / Arvojen kumous? https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130144 Elina Kahla Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 69 71 10.33345/idantutkimus.130144 Kuinka ympäristökeskustelujen on käynyt Venäjällä? https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130271 Teemu Oivo Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 27 33 10.33345/idantutkimus.130271 Toimijoiden Karjala – havaintoja ylirajaisesta unelmasta https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128098 Pirjo Pöllänen Ismo Björn Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 34 36 10.33345/idantutkimus.128098 Konferenssi venäläisestä asuttajakolonialismista https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130010 Eeva Kuikka Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 72 74 10.33345/idantutkimus.130010 Rakennusperintö ja sota -seminaari https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128797 Marina Vituhnovskaja-Kauppala Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 74 76 10.33345/idantutkimus.128797 Havaintoja Slavistipäivästä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/129556 Sofia Schulgin Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 77 78 10.33345/idantutkimus.129556 Inkerinsuomalaisten totaalinen karkotus Neuvostoliitossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/127148 Anni Reuter Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 54 57 10.33345/idantutkimus.127148 Inkeriläisten paluumuuton alkamisen juurisyitä etsimässä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/128923 Kristiina Häikiö Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 58 64 10.33345/idantutkimus.128923 Orkesteriohjelmisto Pietarin konservatorion kapellimestarikoulutuksessa 1979–2019 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/126838 <p style="font-weight: 400;">Tässä artikkelissa tarkastellaan Pietarin (Leningradin) konservatorion kapellimestarikoulutuksessa vuosina 1979–2019 käytettyä orkesteriohjelmistoa konservatorion suomalaisalumnien kokemusten pohjalta. Tutkimuksen aineistona ovat viiden kapellimestarin haastattelut ja kirjoittajan omat opiskeluaikaiset muistiinpanot, joiden pohjalta tutkitaan orkesteriohjelmiston pedagogista luonnetta ja sen suhdetta orkesterimusiikin kaanoniin, sekä vertaillaan suomalaisalumnien opiskelu- ja oppimiskokemuksia. Huolimatta siitä, että haastateltavat opiskelivat konservatoriossa osin eri aikoina ja eri opettajilla, löytyy yhtäläisyyksiä niin ohjelmiston, kuin kokemustenkin osalta. Esiin nousee Beethovenin ja Tšaikovskin teosten merkitys ohjelmistossa, venäläisen ohjelmiston suhteellisen suuri osuus, sekä modernin ohjelmiston niukkuus. Ohjelmisto korreloi kuitenkin hyvin esimerkiksi suomalaisorkestereiden suosiman repertoaarin kanssa, samalla kun se tarjoaa hyvän pohjan johtamistekniikan<br />kehittymiselle.</p> Sasha Mäkilä Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 4 26 10.33345/idantutkimus.126838 Tere Ukraina! Ukrainalaisen avantgarden näyttely Kumussa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/131037 Mika Pylsy Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 38 48 10.33345/idantutkimus.131037 Geoffrey Robertsin haastattelu: Neuvostoliiton ulkopolitiikan tutkimus kylmän sodan vuosina https://journal.fi/idantutkimus/article/view/130121 Pia Koivunen Copyright (c) 2023 Idäntutkimus 2023-07-05 2023-07-05 30 2 49 53 10.33345/idantutkimus.130121