Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> Venäjän ja Idäntutkimuksen seura (VIETS) fi-FI Idäntutkimus 1237-6051 Energiasiirtymä hyökkäyssodan varjossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142976 Hanna Lempinen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 31 33 10.33345/idantutkimus.142976 Korvaukset ja nollavastineet suomalais-venäläisissä valtiosopimusteksteissä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142669 Julia Souma Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 43 48 10.33345/idantutkimus.142669 Venäjänkielisten suomen puhumisen taito taustamuuttujien valossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/138163 <p>Artikkeli käsittelee venäjänkielisten aikuisten (n=8 412) suomen kielen puhumisen taitoa ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 2012–2021 kansallisen kielitutkintojärjestelmän, Yleisten kielitutkintojen, rekisteriaineiston avulla. Rekisteriaineiston mukaan venäjänkielisten suomen kielen puhumisen taito on heikentynyt, mihin etsimme selityksiä peilaamalla tuloksia venäjänkielisten taustamuuttujiin. Tulokset osoittavat, että puhumisen taito oli yhteydessä venäjänkielisten taustamuuttujiin. Miehet olivat puhumisen taidossa jonkin verran naisia heikompia. Lisäksi suomenoppijan iällä, koulutustasolla ja suomen kielen opiskelun pituudella oli merkitystä puhumisen taidolle. Hyvä koulutustaso, nuori ikä ja vähintään 4 vuoden suomen opinnot olivat yhteydessä hyvään puhumisen taitoon. Myös kielenkäyttöympäristö ja -taajuus vaikuttivat positiivisesti puhumisen taitoon: etenkin kielen käyttäminen jokapäiväisten asioiden hoitamisessa oli merkitsevä puhumisen taidolle. Työssäkäynti korreloi hyvän puhumisen taidon (taso 4~B2) kanssa, mutta työttömät ja opiskelijat saavuttivat myös usein odotuksia paremmin taitotason 3 (B1).</p> <p> </p> <p>The study examines Russian-speaking examinees’ (n=8412) oral proficiency in Finnish and changes in proficiency between 2012–2021 using the register data from a national high-stakes language test (National Certificate of Language Proficiency). According to the register data, Russian-speaking examinees’ oral proficiency has declined over the years. In this article, we discuss possible explanations for the decline in relation to the background factors of the examinees. The results show that the decline in oral proficiency was linked with the background factors. Male speakers were slightly weaker than female speakers, and older speakers weaker than younger ones. In addition, the age of the Finnish learner, their level of education and their length of time spent studying Finnish also played a role in their speaking ability. A high(er) level of education, young age and at least four years of Finnish language studies were associated with good speaking skills. The environment and frequency of language use also had a positive effect on oral proficiency: in particular, using the language in everyday interactions was significant for oral proficiency. Employment was correlated with good oral proficiency (level 4~B2), but unemployed people and students also tended to achieve a better-than-expected level 3 (B1).</p> Sari Ahola Tuija Hirvelä Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 4 21 10.33345/idantutkimus.138163 Dragana Cvetanović 1973-2023 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143419 Ira Österberg Anna Halonen Markus Kainu Mila Oiva Freek van der Vet Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 59 60 10.33345/idantutkimus.143419 Venäjän kielen opiskelu murroksessa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143708 <p>The text contains a report on the matinee organized for Russian language teachers on February 9, 2024, University of Eastern Finland / State Parliament's 150-year Celebration Fund (Cultura Foundation)</p> Larisa Leisiö Maiju Okkonen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 61 62 10.33345/idantutkimus.143708 Idäntutkimuksen kirjoittajakutsu 2024–2025 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144961 Idäntutkimus Copyright (c) 2024 2024-04-12 2024-04-12 31 1 63 63 10.33345/idantutkimus.144961 Idäntutkimus 30 vuotta https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143707 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 64 68 10.33345/idantutkimus.143707 Muutoksia Idäntutkimuksen toimituskunnassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143600 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 68 69 10.33345/idantutkimus.143600 Seminaari: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Venäjä-tutkimukseen https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144698 VIETS Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura Copyright (c) 0 2024-04-16 2024-04-16 31 1 69 69 10.33345/idantutkimus.144698 Karkotusten kuvia https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144575 Anni Reuter Helena Miettinen Copyright (c) 2024 2024-04-10 2024-04-10 31 1 34 42 10.33345/idantutkimus.144575 Hyviä uutisia odotellessa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143952 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 1 3 10.33345/idantutkimus.143952 Tulevaisuudentutkimus Neuvostoliitossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142776 Sonja Kortelainen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 22 29 10.33345/idantutkimus.142776 Epätavallinen loikkaus Neuvostoliittoon https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142480 Jesse Hirvelä Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 49 50 10.33345/idantutkimus.142480 Tyylittelyn historiallista semantiikkaa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143634 Leonid Livak Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 51 53 10.33345/idantutkimus.143634 Venäläisemigranttien kodit maailmalla https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142913 Simo Mannila Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 53 55 10.33345/idantutkimus.142913 Venäjän hyökkäyssodan taustoja perkaamassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143385 Eemil Mitikka Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 55 56 10.33345/idantutkimus.143385 Muinais-Venäjän myyteistä ja Itä-Euroopan valtaverkostoista https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142630 Pavel Petrov Copyright (c) 2024 Idäntutkimus 2024-04-12 2024-04-12 31 1 56 58 10.33345/idantutkimus.142630 Abstract in English https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144697 Sari Ahola Tuija Hirvelä Copyright (c) 2024 2024-04-19 2024-04-19 31 1 70 70 10.33345/idantutkimus.144697