Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus <p>Idäntutkimus on ainoa Suomessa ilmestyvä Venäjän ja itäisen Euroopan kysymyksiä käsittelevä tieteellinen aikakausjulkaisu. Lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa tuhtina tietopakettina, jossa tutkijat ja muut alan asiantuntijat lähestyvät lehden teemaa tieteellisissä artikkeleissa, kolumneissa, esseissä ja kirja-arvosteluissa.</p> <p>Lehden julkaisut ovat avoimesti saatavilla 6 kk viiveajan jälkeen.</p> fi-FI mika.perkiomaki@helsinki.fi (Mika Perkiömäki) jari.v.parkkinen@jyu.fi (Jari Parkkinen) pe, 12 huhti 2024 17:17:33 +0300 OJS 3.2.1.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 Energiasiirtymä hyökkäyssodan varjossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142976 Hanna Lempinen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142976 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Abstract in English https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144697 Sari Ahola, Tuija Hirvelä Copyright (c) 0 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144697 ti, 16 huhti 2024 00:00:00 +0300 Korvaukset ja nollavastineet suomalais-venäläisissä valtiosopimusteksteissä https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142669 Julia Souma Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142669 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Dragana Cvetanović 1973-2023 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143419 Ira Österberg, Anna Halonen, Markus Kainu, Mila Oiva, Freek van der Vet Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143419 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Venäjän kielen opiskelu murroksessa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143708 <p>The text contains a report on the matinee organized for Russian language teachers on February 9, 2024, University of Eastern Finland / State Parliament's 150-year Celebration Fund (Cultura Foundation)</p> Larisa Leisiö, Maiju Okkonen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143708 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Idäntutkimuksen kirjoittajakutsu 2024–2025 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144961 Idäntutkimus Copyright (c) 2024 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144961 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Idäntutkimus 30 vuotta https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143707 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143707 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Muutoksia Idäntutkimuksen toimituskunnassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143600 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143600 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Seminaari: Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset Venäjä-tutkimukseen https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144698 VIETS Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura Copyright (c) 0 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144698 ti, 16 huhti 2024 00:00:00 +0300 Venäjänkielisten suomen puhumisen taito taustamuuttujien valossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/138163 <p>Artikkeli käsittelee venäjänkielisten aikuisten (n=8 412) suomen kielen puhumisen taitoa ja siinä tapahtuneita muutoksia vuosina 2012–2021 kansallisen kielitutkintojärjestelmän, Yleisten kielitutkintojen, rekisteriaineiston avulla. Rekisteriaineiston mukaan venäjänkielisten suomen kielen puhumisen taito on heikentynyt, mihin etsimme selityksiä peilaamalla tuloksia venäjänkielisten taustamuuttujiin. Tulokset osoittavat, että puhumisen taito oli yhteydessä venäjänkielisten taustamuuttujiin. Miehet olivat puhumisen taidossa jonkin verran naisia heikompia. Lisäksi suomenoppijan iällä, koulutustasolla ja suomen kielen opiskelun pituudella oli merkitystä puhumisen taidolle. Hyvä koulutustaso, nuori ikä ja vähintään 4 vuoden suomen opinnot olivat yhteydessä hyvään puhumisen taitoon. Myös kielenkäyttöympäristö ja -taajuus vaikuttivat positiivisesti puhumisen taitoon: etenkin kielen käyttäminen jokapäiväisten asioiden hoitamisessa oli merkitsevä puhumisen taidolle. Työssäkäynti korreloi hyvän puhumisen taidon (taso 4~B2) kanssa, mutta työttömät ja opiskelijat saavuttivat myös usein odotuksia paremmin taitotason 3 (B1).</p> <p> </p> <p>The study examines Russian-speaking examinees’ (n=8412) oral proficiency in Finnish and changes in proficiency between 2012–2021 using the register data from a national high-stakes language test (National Certificate of Language Proficiency). According to the register data, Russian-speaking examinees’ oral proficiency has declined over the years. In this article, we discuss possible explanations for the decline in relation to the background factors of the examinees. The results show that the decline in oral proficiency was linked with the background factors. Male speakers were slightly weaker than female speakers, and older speakers weaker than younger ones. In addition, the age of the Finnish learner, their level of education and their length of time spent studying Finnish also played a role in their speaking ability. A high(er) level of education, young age and at least four years of Finnish language studies were associated with good speaking skills. The environment and frequency of language use also had a positive effect on oral proficiency: in particular, using the language in everyday interactions was significant for oral proficiency. Employment was correlated with good oral proficiency (level 4~B2), but unemployed people and students also tended to achieve a better-than-expected level 3 (B1).</p> Sari Ahola, Tuija Hirvelä Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/138163 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Hyviä uutisia odotellessa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143952 Mika Perkiömäki Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143952 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Karkotusten kuvia https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144575 Anni Reuter, Helena Miettinen Copyright (c) 2024 https://journal.fi/idantutkimus/article/view/144575 ke, 10 huhti 2024 00:00:00 +0300 Tulevaisuudentutkimus Neuvostoliitossa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142776 Sonja Kortelainen Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142776 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Epätavallinen loikkaus Neuvostoliittoon https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142480 Jesse Hirvelä Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142480 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Tyylittelyn historiallista semantiikkaa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143634 Leonid Livak Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143634 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Venäläisemigranttien kodit maailmalla https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142913 Simo Mannila Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142913 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Venäjän hyökkäyssodan taustoja perkaamassa https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143385 Eemil Mitikka Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/143385 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300 Muinais-Venäjän myyteistä ja Itä-Euroopan valtaverkostoista https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142630 Pavel Petrov Copyright (c) 2024 Idäntutkimus https://journal.fi/idantutkimus/article/view/142630 pe, 12 huhti 2024 00:00:00 +0300