Temanummer: Öppen vetenskap och öppen information

Det kommande temanumret av journalen Informaatiotutkimus kommer att behandla öppen vetenskap och öppen information genom ett brett informationsveteskapligt perspektiv. Internet har gradvis påverkat såväl forskningsprocesser som vetenskaplig kommunikation. Hur öppenhet inom vetenskapen existerar idag, och den riktning öppenhet utvecklas i, formas av många starka intressen och intressenter. De nya utgångspunkter som öppenhet medför för informationsvetenskap är till stor utsträckning ännu outforskade från såväl ett finskt som internationellt perspektiv.

Genom sin verksamhet skapar den offentliga sektorn en stor mängd data som kunde vara till nytta för samhället. Då sådant material öppnas ökar genomskinligheten i samhället, dess användning som forskningsdata möjliggörs, och det till och med skapas ny affärsverksamhet. Då data innehåller persondata kan det skapa ett hinder för att göra det öppet tillgängligt ifall inte anonymisering kan garantera en tillräcklig nivå av sekretess.

I denna lista nämns några exempel på relevanta ämnen för temanumret:

 • Öppen publicering
 • Öppen data
 • Öppna metoder (inkl. mjukvara och programkod)
 • Öppna forskningsinfrastrukturer
 • Öppen data i samhället
 • Öppen referentgranskning
 • Sekretess och anonymisering av data
 • Identifiering av ny forskningspotential genom öppenhet
 • Vetenskapspolitik och dess påverkan
 • Upphovsrätt och öppenhet
 • Kommersiella intressen och öppenhet
 • Incentiv till öppenhet
 • Främjande och hämmande faktorer för öppenhet
 • Mätning och uppföljning av öppenhet
 • Licensering av material

Även andra relaterade perspektiv och ämnen är välkomna, öppenhet påverkar på en bred front. Om du är osäker på lämpligheten av ditt planerade manuskript rekommenderas att vara i kontakt med den gästande redaktören (mikael.laakso@hanken.fi) på förhand. Manuskripten kan till sitt format vara forskningsartiklar, översikter, presentationer eller recensioner av böcker, eller sammanfattningar av lärdomsprov. Vetenskapliga artiklar går genom referentgranskning. I enlighet med de generella principerna för journalen Informaatiotutkimus kan manuskripten vara skrivna på svenska, finska, eller engelska.

Information om journalen samt instruktioner för författare: https://journal.fi/inf/information-om-publicationen.

Temanumrets tidtabell

 • 15.6.2018 - Manuskripten inskickade till journalen
 • 15.8.2018 - Referentgranskning av manuskripten genomförd
 • 15.10.2018 - Eventuella revisioner till manuskripten genomförda
 • 1.11.2018 - Beslut om publicering görs senast
 • December 2018 - Temanumret publiceras som nummer 4/2018 av journalen Informaatiotutkimus

Som gästande redaktör för temanumret fungerar: Mikael Laakso, Universitetslektor, Hanken Svenska Handelshögskolan, Helsingfors, Finland.