Uudet terveystiedon lukutaidot

Kirjoittajat

DOI:

https://doi.org/10.23978/inf.115402

Avainsanat:

informaatiolukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p15108], informaation luominen, neksusanalyysi [http://www.yso.fi/onto/yso/p28897], sosiaalinen media [http://www.yso.fi/onto/yso/p20774], terveyden lukutaito, terveystiedon lukutaito, verkkoympäristö [http://www.yso.fi/onto/yso/p26597], vloggaus [http://www.yso.fi/onto/yso/p28869], YouTube [http://www.yso.fi/onto/yso/p21062], infodemia, pandemiat [http://www.yso.fi/onto/yso/p10121]

Abstrakti

FM Anna-Maija Multaksen informaatiotutkimuksen alaan kuuluva väitöskirja New health information literacies : a nexus analytical study (Uudet terveystiedon lukutaidot. Neksusanalyyttinen tutkimus) tarkastettiin 4.3.2022 Oulun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimi professori Olof Sundin (Lundin yliopisto, Ruotsi) ja kustoksena apulaisprofessori Noora Hirvonen (Oulun yliopisto). Väitöskirja on julkaistu sarjassa Acta Universitatis Ouluensis. B, Humaniora ja se on luettavissa myös Oulun yliopiston Jultika-julkaisuarkistossa osoitteessa http://urn.fi/urn:isbn:9789526232157.

Lähdeviitteet

Back, R. (2020, maaliskuu 18). Haastattelin ministeriä ja lääkäriä – mitä nyt voi tehdä? [video]. YouTube. https://youtu.be/Fed5Y4S5X0Y

Hicks, A. E. (2018). Making the case for a sociocultural perspective on information literacy. Teoksessa K. Nicholson & M. Seale (Toim.), The politics of theory and the practice of critical librarianship (s. 69–85). Library Juice Press.

Lloyd, A. (2017). Information literacy and literacies of information: a mid-range theory and model. Journal of Information Literacy, 11(1), 91–105. https://doi.org/10.11645/11.1.2185

Pietikäinen, S. (2012). Kieli-ideologiat arjessa: Neksusanalyysi monikielisen inarinsaamenpuhujan kielielämäkerrasta. Virittäjä, 3(2012), 410–442. https://journal.fi/virittaja/article/view/7162

Ping Helsinki (2020, elokuu 11). Case: #faktaakoronasta – luotettavalla tiedolla koronavirusta vastaan. https://pinghelsinki.fi/caset-arkisto/case-faktaakoronasta-luotettavalla-tiedolla-koronavirusta-vastaan/

Ratzan, S., & Parker, R. (2000). National Library of Medicine current bibliographies in medicine: Health literacy. National Institutes of Health, US Department of Health and Human Services.

Scollon, R., & Scollon, S. W. (2004). Nexus analysis: Discourse and the emerging Internet. Routledge.

Sørensen, K. (2019). Defining health literacy: Exploring differences and commonalities. Teoksessa O. Okan, U. Bauer, D. Levin-Zamir, P. Pinheiro & K. Sørensen (toim.), International handbook of health literacy: Research, practice and policy across the life-span (s. 5–20). Policy Press.

WHO (2022). Infodemic. https://www.who.int/health-topics/infodemic#tab=tab_1

Tiedostolataukset

Julkaistu

2022-03-25

Viittaaminen

Multas, A.-M. (2022). Uudet terveystiedon lukutaidot. Informaatiotutkimus, 41(1), 44–49. https://doi.org/10.23978/inf.115402

Numero

Osasto

Väitösluennot