Asemat ja auktoriteetit HPV-rokotusta koskevassa päätöksenteossa

  • Noora Hirvonen Oulun yliopisto
Avainsanat: terveystieto [http://www.yso.fi/onto/yso/p7532], rokotus [http://www.yso.fi/onto/yso/p7523], tiedonlähteet [http://www.yso.fi/onto/yso/p9006], päätöksenteko [http://www.yso.fi/onto/yso/p8743], informaatiolukutaito [http://www.yso.fi/onto/yso/p15108]

Lähdeviitteet

Harré, R., & van Langenhoven, L. (1999). Positioning Theory. Blackwell

Hirvonen, N. (2020). Kenen päätös? Toimijoiden asemat ja tiedolliset auktoriteetit HPV-rokotuskeskustelussa. Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti, 57(3), 228–240. https://doi.org/10.23990/sa.91126

Scollon, R., & Scollon, S.W. (2004). Nexus analysis: Discourse and the emerging Internet. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203694343

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL (2020). HPV- eli papilloomavirusrokote. Päivitetty 26.6.2020. https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/rokotteet-a-o/hpv-eli-papilloomavirusrokote

Wilson P. (1983). Second-Hand Knowledge: An Inquiry into Cognitive Authority. Greenwood Press.

Julkaistu
2020-10-28
Viittaaminen
Hirvonen, N. (2020). Asemat ja auktoriteetit HPV-rokotusta koskevassa päätöksenteossa. Informaatiotutkimus, 39(2–3), 72–75. https://doi.org/10.23978/inf.98631
Osasto
Informaatiotutkimuksen päivät