[1]
Rytinki, M. 2014. Internetsensuuri Suomessa. Sensuurin aiheet, sensuuriin liittyvät lait ja lakien valvonnan käytäntö. Informaatiotutkimus. 33, 2 (kesä 2014).