[1]
Mäkinen, I. 2014. Diskursiivinen tsunami pyyhkäisee yli Euroopan: Lukuhaludiskurssin leviäminen 1700-luvun lopulta alkaen. Informaatiotutkimus. 33, 3 (loka 2014).