[1]
Vakkari, P. 2015. Mutteritieteestä maailmalle – Kirjastotieteestä informaatiotieteeksi. Informaatiotutkimus. 34, 1-2 (kesä 2015).