[1]
Kämäräinen, J. ja Saarti, J. 2016. Kirjastotyöhön liittyvän kommunikaation käsitteelliset taustaoletukset: profession ja sen tulevaisuuden tarkastelua. Informaatiotutkimus. 35, 3 (loka 2016), 41.