[1]
Kortelainen, T. 2016. Bibliometriikan oppikirja. Informaatiotutkimus. 35, 4 (joulu 2016), 71-72.