[1]
Ek, S. 2012. Målinriktad informationssökning: inför diffusa bekymmer är alla jämbördiga. Informaatiotutkimus. 31, 3 (loka 2012).