[1]
Saastamoinen, M. 2012. Tehtäväperusteinen tiedonhaku ja –hankinta kaupungin hallinnossa. Informaatiotutkimus. 31, 3 (loka 2012).